Mijn Doel

"Ontzorgen door persoonlijke aandacht"

Er is sprake van vergrijzing van de bevolking, dat is een feit. De overheid trekt zich steeds meer terug. Er wordt gepraat over een participatiemaatschappij maar in de praktijk schort het daar aan. Regels, voorschriften en werkwijzen veranderen te vaak en te snel. Hierdoor ontstaat bij een aantal onder ons een vraag naar ondersteuning in hun dagelijkse leven, behoeften en wensen.

Uw leven te leiden, zoals u dat wenst, staat bij mij centraal.

Casa Cura Limburg biedt dienstverlening in de vorm van hulp bij praktische zaken zoals uw persoonlijke administratie, activiteiten, gezelschap, ondersteuning en begeleiding. Ik richt mij niet alleen op senioren. Ik richt mij ook op mensen die door omstandigheden tijdelijk beperkt zijn in hun handelen. Met hulp van CaSa Cura Limburg is het mogelijk uw zelfstandigheid te bewaren en grip te houden op uw eigen leven.

De kwaliteit van het leven zoals u gewend bent en door u zorgvuldig opgebouwd is, kan met hulp van CaSa Cura Limburg bewaakt en behouden blijven.